1. D50 = 1.033 mm
  2. D60 = 1.321 mm
  3. D90 = 3.728 mm

Fig. 12 (a)   Grain-size analysis of sample 02, El Barbon Wash, Baja California.
 

  1. D50 = 0.938 mm
  2. D60 = 1.136 mm
  3. D90 = 2.601 mm

Fig. 12 (b)   Grain-size analysis of sample 04, El Barbon Wash, Baja California.